donderdag 23 juni 2011

Toenemende aandacht voor compassie in publicaties over verpleegkundige zorg!

Recentelijk (april 2011) verscheen in Advances in Nursing Science  het artikel ‘Evidence of the unspeakable; Biopower, Compassion and Nursing’ van Jane M. Georges, waarover in bijgaande bespreking: Compassie, strijd of synthese met evidence based handelen? meer. In haar artikel zet Georges   ‘compassion’ centraal. Nu  kun je, voor wie er op let,  met enige regelmaat artikelen zien verschijnen in verpleegkundige vak- en wetenschappelijke tijdschriften waarin compassie aan de orde komt, dus dat is niet zo opmerkelijk. Toch kon ik de gedachte dat ik het begrip compassie steeds vaker in publicaties tegenkwam niet helemaal onderdrukken. Ik besloot daarom tot een ‘quick en dirty’ onderzoekje in de databank Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). Er  bleek, tot mijn genoegen, vanaf 2003 een gestage toename te zien van publicaties met het woord ‘compassion’ in de titel. Steekproefsgewijs heb ik ook nog even 1995 gecheckt om te zien of ik mogelijkerwijs een opleving in de jaren negentig over het hoofd zag. Maar nee, compassie was toen nog minder in de mode. Het zijn geen wereldschokkende aantallen, zoals u in de tabel kunt zien, dat geef ik grif toe. Toch valt niet te ontkennen (dit zijn immers harde cijfers): er is een lichte stijging waar te nemen, hoewel te hopen valt dat 2010 geen trendsetter voor een daling inhoudt. Nee, laten we eens hoopvol stellen dat compassie meer in beeld komt in de zorg- en verplegingswetenschappelijke wereld!

jaartal
Aantal publicaties met ‘compassion’ in de titel
1995
14
2003
26
2004
38
2005
53
2006
51
2007
58
2008
65
2009
73
2010
61
2011 t/m mei
39  (exp. hele jaar:83)


Geen opmerkingen: