woensdag 26 januari 2011

OPROEP: Meedoen aan focusgroepen met patienten en verpleegkundigen?

Uitnodiging aan verpleegkundigen en chronisch zieke ouderen
voor deelname aan 2 bijeenkomsten over Medeleven.

In verband met mijn onderzoek naar medeleven (compassie) ben ik op zoek naar senior-verpleegkundigen met minimaal 5 jaar werkervaring en chronisch zieke ouderen die hun ervaringen met medeleven in groepsbijeenkomsten willen delen. Het betreft een promotieonderzoek van Hogeschool Windesheim, lectoraat innoveren in de seniorenzorg. Het onderzoek wordt begeleidt door prof. M. Huijer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Doel onderzoek
In eerder onderzoek zijn ouderen en verpleegkundigen geïnterviewd over medeleven. Uit dat onderzoek bleek dat medeleven belangrijk wordt gevonden omdat verpleegkundigen die meeleven goed luisteren naar het unieke verhaal van de oudere met een chronische ziekte. De oudere voelt zich daardoor erkend. In aanvulling op dat onderzoek wil ik graag ouderen met een chronische ziekte, thuiszorg- en specialistisch verpleegkundigen of verpleegkundigen met veel ervaring in de zorg aan chronisch zieke ouderen met elkaar in gesprek brengen over hun ervaringen met medeleven. Met dit onderzoek hoop ik het belang van medeleven voor goede zorg door verpleegkundigen te onderbouwen en onder de aandacht te brengen.

Wat houdt deelname in?
U wordt gevraagd deel te nemen aan 2 bijeenkomsten van 3 uur, die door de onderzoeker worden begeleidt. In de 1e bijeenkomst staat de ervaring met medeleven van de oudere met een chronische ziekte centraal, in de 2e bijeenkomst de rol van de verpleegkundige. De groep bestaat uit maximaal 12  waaronder ouderen en verpleegkundigen. De deelnemers worden uitgenodigd in een zoveel mogelijk gelijke verhouding . U wordt gevraagd te luisteren naar een interview dat op dat moment  door de onderzoeker gehouden wordt met een oudere (1e bijeenkomst) en een verpleegkundige (2e bijeenkomst). Aan één van u wordt gevraagd of u deelnemer wil zijn aan het interview. Vervolgens wordt in een groepsbespreking uw aller mening gevraagd over medeleven zoals dat in het interview naar voren kwam. In het laatste deel van de bijeenkomst worden ervaringen met medeleven van alle deelnemers uitgewisseld om alle zaken die van belang zijn bij medeleven aan bod te laten komen. De bijeenkomst wordt opgenomen op video zodat de onderzoeker in de verwerking van de gegevens kan controleren wat er precies gezegd is. 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
Uw ervaringen en de bespreking daarvan in de groepsbijeenkomst worden verwerkt in een boek (het proefschrift) over compassie in de verpleegkundige zorg. Dit boek zal o.a. worden aangeboden aan de LEVV, V&VN, patiëntenbonden en andere, bij het onderzoek betrokken organisaties. Ook worden de resultaten betrokken in het ontwikkelen van lesprogramma’s voor verpleegkundigen en werkenden in de ouderenzorg. Met de resultaten van uw deelname wordt het mogelijk de uitkomsten van het eerdere onderzoek aan te vullen. Uw persoonlijke ervaringen blijven daarbij uiteraard anoniem. U kunt tussentijds aangeven te willen stoppen met deelname aan het onderzoek, wanneer u daartoe reden ziet.

Meer informatie?
Wanneer u over internet beschikt kunt u meer informatie over het onderzoek naar compassie lezen op: http://compassieverpleegkunde.blogspot.com
Op deze plek zijn ook de artikelen te vinden die over het eerdere onderzoek zijn geschreven. Wilt u de onderzoeker persoonlijk spreken of de artikelen per post opvragen voordat u beslist om mee te doen, mail of bel dan gerust (cjm.vander.cingel@windesheim.nl of 06-27100950).


Meedoen met het  onderzoek:
U kunt meedoen op de volgende geplande data:

1e bijeenkomst (ervaring oudere met chronische ziekte centraal)
30 Maart 2011 of 6 April 2011                                  tijd: 13.00 tot 16.00

2e bijeenkomst (rol van de verpleegkundige centraal)
13 April 2011  of              20 April 2011                                tijd: 13.00 tot 16.00

De bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle op hogeschool Windesheim. Wanneer u zich opgeeft ontvangt u een routebeschrijving en verdere aanwijzingen waar u moet zijn.  Reiskostenvergoeding is in beperkte mate mogelijk. U kunt tot uiterlijk 7 maart 2011 reageren door te schrijven, te mailen of te bellen met de onderzoeker:

drs. Margreet van der Cingel
School of Healthcare, Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, Postbus 10090, Zwolle
Telefoon: 06-27100950.


Geen opmerkingen: