vrijdag 25 maart 2016

Boek over compassie als kernwaarde verschijnt binnenkort!

Binnenkort verschijnt bij Kavanah het boek: Compassie. Kernwaarde voor persoonsgerichte zorg en evidence based handelen. In dit handzame boekje heb ik de inhoud van mijn proefschrift toegankelijk willen maken voor studenten en verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Er is in beschreven wat onder compassie wordt verstaan, waar het begrip vandaan komt en vooral wat de betekenis is van compassie voor de zorg van vandaag. In het boek zijn reflectievragen opgenomen, die de lezer helpen na te denken hoe compassie in het eigen handelen een rol speelt. Ook zijn er studievragen die de beschikbare kennis over compassie bevorderen. Naast de beschrijving van het wat en waarom van compassie wordt uitgelegd hoe compassie persoonsgerichte zorg kan bevorderen en tegelijkertijd een belangrijke ondersteuning is in het evidence based handelen. De teksten worden bovendien toegelicht met voorbeelden en uitspraken die door deelnemers aan het onderzoek over compassie zijn gedaan en die het belang van compassie aantonen. Binnenkort dus beschikbaar!

Geen opmerkingen: