maandag 7 april 2014

De zorgvrager kennen: kenmerk voor verpleegkundige met compassie.

Uit  twee recente studies blijkt de zorgvrager 'kennen als persoon' een belangrijk concept in verpleegkundige zorg. Een concept dat bovendien nauw gerelateerd is aan de verpleegkundige met compassie, zoals ook al uit mijn eigen studie bleek.  De studie van Bramley & Matiti beschrijft wat tien ziekenhuis- patiënten verstaan onder compassie en hun ervaringen met compassionele verpleegkundige zorg. De patiënt kennen en tijd voor hen maken, waarin ook emotionele aanwezigheid een rol speelt, beschrijft wat compassie inhoudt volgens de participanten in deze studie. De studie verwijst overigens naar de twee artikelen in Nursing Philosophy en Nursing Ethics die ik over mijn studie naar compassie publiceerde. Het artikel vind je hier: 'How does it really feel to be in my shoes'
Het artikel van Diamond Zolnierik betreft een review naar het concept 'knowing the patient' en beschrijft hoe dit concept in diverse (kwalitatieve)  studies wordt omschreven. Binnen de professionele zorgrelatie wordt de patiënt kennen gezien als concept dat goede zorg positief beïnvloedt. Veronderstelt wordt dat de verpleegkundige die haar patiënt kent beter in staat is de juiste, passende  interventies te selecteren. Deze studie vind je hier: 'An integrative review of knowing the patient'
Opnieuw ondersteuning dus voor de stelling dat zorg met compassie, vanuit een goede professionele zorgrelatie, tot betere zorg leidt! Professionele nabijheid als motto en de norm voor goede verpleegkundige zorg!  

Geen opmerkingen: