maandag 27 augustus 2012

Openbaar werkcollege compassie op 20 september

Compassie staat in de belangstelling vandaag de dag. Compassie duikt op als een waarde die maatschappelijk belangrijk wordt gevonden. Karen Armstrong heeft compassie met haar pleidooi wereldwijd onder de aandacht gebracht toen zij in 2008 de TED prijs kreeg. In Nederland is vorig jaar ‘compassion for care’ opgericht, een collectief dat compassie in de zorg wil terugbrengen. Maar wat is compassie eigenlijk, waar staat het voor, en is compassie eigenlijk wel weg geweest uit de zorg?

In mijn promotiestudie heb ik onderzocht hoe compassie in de zorg door ouderen wordt ervaren en hoe compassie kan worden toegepast in de dagelijkse uitvoer van zorg. Voor zorgvragers betekent compassie in de zorg onder andere dat er beter naar hen wordt geluisterd. Voor zorgverleners is compassie een belangrijke motivatie en een kernwaarde in hun werk. Compassie hoort thuis in de zorg en ondersteunt het evidence based handelen van zorgverleners.

Op donderdag 20 september van 17.00 tot 20.30 geef ik op Hogeschool Windesheim een  openbaar werkcollege over compassie.

Voor wie: Zorgverleners, leidinggevenden en bestuurders in de zorg voor chronisch zieke ouderen (ouderenzorg, thuiszorg, gespecialiseerde zorg voor chronisch zieke ouderen bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten)
In deze masterclass leert u:
  • Wat compassie inhoudt volgens chronisch zieke ouderen zelf en hun zorgverleners (verpleegkundigen)
  • Hoe compassie bijdraagt aan goede (kwaliteit van) zorg
  • Hoe compassie ondersteunend is in de uitvoer van Evidence Based Practice
Ik nodig u van harte uit! U kunt zich inschrijven via:
http://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2012/september/openbaar-college-compassie-in-de-zorg/


Geen opmerkingen: