woensdag 3 november 2010

Compassie nog steeds in beeld!

Na 2 conferenties waarop ik uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek presenteerde en de acceptatie van het artikel daarover in zowel Verpleegkunde als Nursing Ethics is het weer de hoogste tijd hierover te berichten. In Turku, Finland vond de 11e International Conference Nursing Ethics: Clinical Ethics across the lifespan plaats, waarop zowel collega Jan Jukema als ikzelf een presentatie mochten houden. Het thema sloot mooi aan bij de doelgroep chronisch zieke ouderen. De ook aanwezige Chris Gastmans hield een sterk verhaal over goede zorg waarin kwetsbaarheid volgens hem de trigger is voor het appel dat op de zorgverlener wordt gedaan om goede zorg te leveren. Daarnaast waren veel bijdragen op de conferentie gericht op een zeer divers aanbod van aan ethiek gerelateerd onderzoek. De ICNE geeft ook het blad Nursing Ethics uit waarin begin 2011 mijn artikel zal verschijnen. Mijn presentatie: Compassion in Nursing Practice werd goed ontvangen. Ik bespreek hoe in het onderzoek 7 dimensies van compassie naar voren komen: aandacht, luisteren, confrontatie, betrokkenheid, helpen, aanwezigheid, begrip. Ook bespreek ik enkele thema's vanuit de voorlopige theoretische omschrijving van compassie die ik uit de literatuurstudie heb gedestilleerd. Hierbij geven de participanten in het onderzoek antwoord op vragen zoals bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen medeleven en medelijden en in hoeverre zij medeleven daadwerkelijk voelen als eenzelfde pijn of verdriet die de patient ervaart. De andere conferentie vond in Rotterdam plaats: het 4th European Nursing Congress: older persons the future of care. Ook dit thema sloot uiteraard goed aan al was de varieteit in onderwerpen op dit congres veel groter. Wie de presentaties wil bekijken kan dat hier:presentatieICNE en hier:presentatieRotterdam doen. Uiteraard zal ik de artikelen zodra deze gepubliceerd zijn ook op dit blog beschikbaar maken.

Geen opmerkingen: