dinsdag 2 maart 2010

Boekbespreking: Compassion and Caring in Nursing

Tsja.. soms zijn anderen je net even voor.... Dit net verschenen boek houdt een warm pleidooi voor compassie als 'sleutel' tot verpleegkundige zorg. De Britse auteurs zijn behalve gezondheidswetenschappers ook werkzaam als verpleegkundig docent. In het boek worden na een introductie op compassion and caring, in 7 hoofdstukken telkens 2 key-themes beschreven: empathy and sensitivity, dignity and respect, listening and responding, diversity and cultural competence, choice and priorities, empowerment and advocacy, die steeds worden toegelicht en besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden (case-study's). Heel aardig is in elk hoofdstuk het item: thoughts for your practice, waar de lezer (verpleegkundige) vragen voorgeschoteld krijgt die het gedachtegoed meteen aan de dagelijkse praktijk koppelen. De literatuur-onderbouwing van elk key-theme in de hoofdstukken is gedegen. In het laatste hoofdstuk komen de auteurs met enkele frameworks waaronder een framework (gebaseerd op de eerdere key themes) voor 'compassionate practice'. Belangrijkste punt van kritiek op het boek mijnerzijds is dat een inhoudelijke verantwoording voor dit framework lijkt te ontbreken. Met andere woorden: er wordt geen beredeneerde danwel empirische bewijsvoering geleverd voor de key themes waaruit compassie zou bestaan. Er is ook geen enkele aanzet om tot een samenhangend concept over compassie te komen. Het boek stelt simpelweg dat compassie noodzaak is en benoemt zonder verdere discussie of kritische beschouwing dat compassie zou bestaan uit de genoemde key-themes. In Nursing Ethics januari 2010 staat een book review (zie bij links op dit blog), waarin reviewer Angela Simpson vergelijkbare punten van kritiek aanvoert. E.e.a. laat echter onverlet dat Compassion and Caring in Nursing beslist een interessante basis voor discussie biedt, en aan te bevelen literatuur is voor ieder die compassie in de zorg wil bevorderen. Ik ben erg benieuwd naar reacties, schroom niet en laat me weten wat jullie van dit boek vinden of reageer op andere items of geef je eigen mening over compassie op dit blog!

Geen opmerkingen: